car rental
vans PragueRegistration

Rental conditions

§1 Vehicle

With vehicle pertains and also minimum necessary documents and compulsory equipment. Lessor guarantees vehicle have not any technical and legal defects, that should be inhibit from service. If it be to the contrary, he is charge to give a spare car.

§2 Hire

Renter binds pay a hire cost by active pricelist in the conclusion day, or the ordering day or in car assignment.

§3 Finish a cotract

Contract can be finish renter request. Hire cost isn't also returns, eventually, if rental time exceeds a week, have return for time between week after return a return finish only.

§4 Non-performance of a contract

Lessprd binds, in case of impossible of contract execution, to granting another vehicle, qualitatively and cost likely to preceding vehicle . Renter binds pay debt of hire, costs of vehicle working return, if any, costs of vehicle return, if any and cost hire increased of 20 %.

§5 Service of vehicle

Renter mustn't any way interfere with vehicle, even service it. For these operations, he is bind to pay fee 12000 Kč and costs on these operations removing. In case of failure, renter odvise of dailure and adjust term of fix it. In time between 22 hours and 6 hours, renter can call assitance reffered to documents of a car.

§6 Vrácení vozidla před skončením výpůjčky

Nájemce je povinnen dostavit se s vozem na pravidelné kontroly, STK, pravidelného servisu a to do 3 dnů od požadavku ze strany pronajímatele. Rovněž je povinnen mu neprodleně oznámit havárii vozidla, jeho zcizení a závady.

§7 Škody na vozidle

Nájemce plně odpovídá za škody na vozidle a za nadměrné opotřebení. Pokud mu bude taková škoda prokázána, je povinnen ji uhradit včetně sankčního poplatku 20 % z ceny opravy. V případě krádeže nebo jím zaviněné hávarie se zavazuje uhradit pronajímateli mezi škodou a pojistným plněním. Též se zavazuje zaplatit půjčovné po dobu opravy.

§8 Monitorování způsobu jízdy

Nájemce souhlasí s tím, že jeho jízda, a hlavně jeho způsob jízdy je monitorován a může být použit jako důkaz vymáhání škody hlavně z §7.

§9 Objednávání vozidla

U objednávek, které objednávají službu za více než 48 hodin, zaručujeme vozidlo jen v případě objednávky dopisem, faxem nebo zaplacením zálohy.

(c) 2006 SMART car
Your Address