autopůjčovna
dodávky PrahaRegistrace

Výpůjční podmínky

§1 Vozidlo

K vozidlu náleží i minimum nutných dokumentů a povinná výbava. Pronajímatel zaručuje, že vozidlo nemá žádné technické a právní vady, které by bránily provozu vozidla. V opačném případě je povinnen, poskytnout náhradní vozidlo.

§2 Nájemné

Nájemce se zavazuje uhradit cenu nájemného dle platného ceníku v den sjednání, nebo objednání služby nebo při předání vozu.

§3 Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena na žádost najímatele. Nájemné se ovšem nevrací, případně, jde-li nájemné za více než týden, vrací se nájemné pouze za dobu od týdne po vrácení do ukončení smlouvy.

§4 Neplnění smlouvy

Pronajímatel se zavazuje v případě nemožnosti plnění smlouvy k poskytnutí jiného vozidla, kvalitativně i cenově podobného vozidlu předchozímu. Nájemce je povinnen uhradit dlužné nájemné, náklady na uvedení vozidla do provozu, náklady na vrácení vozidla a výpůjčné zvýšené o 20 %.

§5 Servis vozidla

Nájemce nesmí jakkoli do vozidla zasahovat, ani jej servisovat. Za tyto úkony je povinnen uhradit poplatek ve výši 12000 Kč a náklady na odstranění těchto zákroků. V případě poruchy, nájemce oznámí závadu a dohodne se s ním na termínu opravy. V době mezi 22 hod a 6 hod, může zavolat rovnou asistenční službu uvedenou v dokladech k vozidlu.

§6 Vrácení vozidla před skončením výpůjčky

Nájemce je povinnen dostavit se s vozem na pravidelné kontroly, STK, pravidelného servisu a to do 3 dnů od požadavku ze strany pronajímatele. Rovněž je povinnen mu neprodleně oznámit havárii vozidla, jeho zcizení a závady.

§7 Škody na vozidle

Nájemce plně odpovídá za škody na vozidle a za nadměrné opotřebení. Pokud mu bude taková škoda prokázána, je povinnen ji uhradit včetně sankčního poplatku 20 % z ceny opravy. V případě krádeže nebo jím zaviněné hávarie se zavazuje uhradit pronajímateli mezi škodou a pojistným plněním. Též se zavazuje zaplatit půjčovné po dobu opravy.

§8 Monitorování způsobu jízdy

Nájemce souhlasí s tím, že jeho jízda, a hlavně jeho způsob jízdy je monitorován a může být použit jako důkaz vymáhání škody hlavně z §7.

§9 Objednávání vozidla

U objednávek, které objednávají službu za více než 48 hodin, zaručujeme vozidlo jen v případě objednávky dopisem, faxem nebo zaplacením zálohy.

(c) 2006 SMART car
Vaše adresa